สำนักงานเขตลาดพร้าว.โดยฝ่ายการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

  • -

สำนักงานเขตลาดพร้าว.โดยฝ่ายการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส.  ณ ห้องประชุมชั้น 9

โดยเรียนเชิญวิทยากร นายวิศาล  กองเงิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและตำแหน่งจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้ในวันที่ 23 เม.ย.56 เวลา 10.00-12.00 น.