• กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ สำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี ๒๕๕๗
  • กิจกรรมการตักบาตร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานข้าราชการครูกรุงเทพฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ จ.กระบี่และภูเก็ต
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษา
ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา    Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน            Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                   Click


read more →

ภาพกิจกรรมการจัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี ๒๕๕๗

read more →

ประมวลภาพกิจกรรม การจัดงานวันสงกรานต์ สำนักงานเขตลาดพร้าวประจำปี ๒๕๕๗

งานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว


โดยในช่วงเช้า มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตร     และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์
read more →

ประมวลภาพกิจกรรม การตักบาตร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

read more →