• ฝ่ายการศึกษา เขตลาดพร้าว ร่วมรำลึกวันปิยมหาราช ๒๕๕๗
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานข้าราชการครูกรุงเทพฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ จ.กระบี่และภูเก็ต
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษาขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7                                        Cilck

แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7                                         Click                    

ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา     Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน               Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                   Click


read more →

โคมไฟ ลูกโป่ง พลุไฟ ลำแสง "ภัยร้ายแรงต่อการเดินอากาศ"

โคมไฟ ลูกโป่ง พลุไฟ ลำแสง
 "ภัยร้ายแรงต่อการเดินอากาศ"
....ฝ่ายการศึกษา ร่วมรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในเทศการลอยกระทง...

read more →

ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง


....ฝ่ายศึกษา เขตลาดพร้าว.... 
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง 
***"สืบสานประเพณีวันลอยกระทง เขตลาดพร้าว"***
read more →

ร่วมป้องกัน ไม่ซื้อ-ไม่เล่น (พลุ ดอกไม้เพลิง) วันลอยกระทง


ฝ่ายการศึกษา ร่วมป้องกัน ไม่ซื้อ-ไม่เล่น (พลุ ดอกไม้เพลิง) วันลอยกระทง
read more →

โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไทย 
เป็นประธานการแถลงข่าว "โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด"
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-11.30 น. ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว 

.....ภาพบรรยากาศภายในงาน ....

read more →

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

จากคอลัมน์ ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ 
                      สำนักงานเขตลาดพร้าว นำโดยนายสุทิน วิกัยกิจ
                      ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและคณะผู้บริหารเขต

   ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
          ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอบคุณภาพจาก   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
  คอลัมน์ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ  หน้าที่ ๑๒ ฉบับวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ read more →